всички новини

Швейцарската компания MEDHOUSE SWISS GROUP откри през м. октомври 2014г. българско дъщерно дружество Medhouse Swiss Bulgaria. Предметът на дейност е идентичен с този на дружеството-майка - дистрибуция на медицински изделия, ортопедични бандажи и ортези и продукти за лична употреба. Компанията ще представи на Българския пазар марките Dr.Frei®, Rossmax®, Medtextile®, Dolphi®, Hometest и др.
Целият екип на Medhouse Swiss Bulgaria ще се посвети на това да осигури на своите партньри “ КОМПЛЕКСНО РЕШЕНИЕ“ – пълна гама медицински изделия от един доставчик и съвременно сервизно обслужване. Българските потребители вече ще имат възможността да контролират своето здравословно състояние с швейцарски продукти от най-висок клас, гарантиращи прецизност, надеждност и сигурност.
Medhouse Swiss Bulgaria ще ръководи дейността си от Централния офис в София, който ще осъществява международна търговия в рамките на Балканския регион. С радост можем да заявим, че поставихме началото на бъдещо сътрудничество, основано на висок професионализъм, модерно ноу-хау и амбиция за успех.

Loader