«Медхаус Суис България» EООД е динамична и бързоразвиваща се компания дистрибутира на българския пазар висококачествени медицински изделия и хранители добавки на водещи световни марки: Dr. Frei®, Swiss Energy®, Dentissimo®, Dolphi®, Medtextile®, Dr. Frei Pro®, Gamma®, Express Test® и др. Преди време, компанията беше част от швейцарска корпорация, а през юли 2019 г. беше изкупена от български акционери.

Дългогодишния опит на «Медхаус Суис България» позволява да използваме световно ноу-хау и най-добри мениджърски практики за управление на дейността и да разширяваме всяка година портфолиото от представлявани търговски марки.

«Медхаус Суис България» EООД се стреми да бъде предпочитаният партньор за всяка една компания, която търси професионално изградена система за дистрибуция, маркетинг и логистика на медицински изделия на територията на страната.

 
ЕКИП ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
„Нашият екип е нашата сила“ – с това мото и вяра във възможностите и целите, които сме си поставили, ние работим упорито, за да изведем компанията до водещи позиции на пазара на медицински изделия в България.“Медхаус Суис България“ EООД създаде екип от опитни професионалисти - ентусиазирани, целеустремени и активни хора, които по най-оптимален начин използват потенциала на марките. Доверието, което ни гласуваха световни производители, за да представляваме и дистрибутираме марки като Gamma®,  Dr.Frei®, Dolphi®, Home Test® ни задължава да дадем най-доброто от себе си, за да постигнем постоянен и стабилен растеж на пазара.
 
ДИСТРИБУТОРСКА МРЕЖА
Компанията има собствени регионални представители в големите градове, което позволява бързо лансиране на новите продукти на територията на цялата страна и националното покритие на пазара. Сервизните центрове в големите градове позволяват своевременна реакция относно всякакви въпроси, повдигнати от потребителите.
 
МАРКЕТИНГ
“Медхаус Суис България“ е маркетингово ориентирана компания, която разработва и прилага ефективни маркетингови стратегии за налагане на продуктите на българския пазар и подкрепя дистрибутираните марки с иновативни и атрактивни рекламни активности и PR инициативи. Съчетани с подходяща търговска и комуникационна политика и отчитайки специфичните особености, ние постигаме стабилно пазарно присъствие и растеж в дългосрочен план.
ЛОГИСТИКА
“Медхаус Суис България“ е обезпечила с всички необходими ресурси и оборудване логистичния процес, с оглед удовлетворяване в най-висока степен на изискванията и потребностите на своите партньори. Притежаваме развита дистрибуторска мрежа в национален мащаб, обхващаща основните канали - аптеки, вериги магазини, детски магазини,бензиностанции, киоски и т.н.Ние обезпечаваме в количествено и качествено отношение съхранението на стоките, управлението на складовите наличности и организацията на продажбите. Нашата гъвкава, професионално изградена система за дистрибуция, маркетинг и логистика обслужва ефективно, бързо и точно клиенти от цялата страна. „Медхаус Суис България“ непрекъсното се стреми да бъде предпочитан партньор за своите клиенти и доставчици.
Loader